ท่องไว้! คาถา 4 พยางค์ เสริมโชคลาภ การเงิน


นะชาลีติ คาถา 4 พยางค์ ที่หากท่องแล้วเชื่อว่าจะมาช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภ เรียกเงิน เรียกทอง การค้าขาย โดยคาถานี้นั้น ใช้ท่องก่อนเสี่ยงโชค ก่อนค้าขาย หรือก่อนไปคุยเรื่องเงิน (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

คาถา 4 พยางค์ ท่องดังนี้

นะชาลีติ

ชาลีตินะ

ลีตินะชา

ตินะชาลี

สำหรับ นะ ชา ลี ติ หรือที่เรียกว่า หัวใจพระสีวลี ซึ่งพระสีวลีนั้น ได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก หรือหมายถึง พระอรหันต์ผู้เป็นเลิศด้านการมีลาภมาก ทำให้ส่วนใหญ่เราจึงได้เห็นคาถาหัวใจพระสีวลีไปใช้ท่องในด้านโชคลาภ ความร่ำรวย การค้าขาย และเมตตามหานิยมต่างๆ ซึ่งก็จะได้เห็นคำว่า นะ ชา ลี ติ ปรากฎบน เหรียญ, ยันต์, วัตถุมงคล, พระเครื่อง, ตะกรุด

โดย หัวใจพระสีวลี นะ ชา ลี ติ  มีความหมายคือ

  1. นะ หมายถึง การนอบน้อม การมีสัมมาคาราวะ
  2. ชา หมายถึง การขวนขวายในเรื่องของการงาน มีความขยัน
  3. ลี หมายถึง ความมุ่งมั่น ไม่ทุจริต ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
  4. ติ หมายถึง ว่าโดยทั้งหมด เป็นการสรุปความข้างต้นที่กล่าวมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *